Voor wie is coaching

Coachingspraktijk “de Richting” biedt ondersteuning en begeleiding
via gesprekken bij zowel

algemene vragen aangaande levensloop en loopbaan,
maar ook coaching voor

– een specifieke doelgroep
nl. bij het omgaan met chronische ziekte, ASS, ADHD en/of hersenletsel.

mantelzorgers (in het algemeen)

voorlichtingsbijeenkomsten in de vorm van een workshop/lezing/interview
i.v.m. psycho educatie omtrent autisme en ADHD en als gastdocent/co-trainer voor onderwijsinstellingen.

Algemene vragen aangaande levensloop en loopbaan
Bij algemene coaching, coach ik bij vragen die werkgerelateerd zijn of te maken hebben met veranderingen in de levensloop. Vragen waarbij coaching wenselijk is en ik kan ondersteunen.

De onderwerpen van gesprek kunnen gaan over eventuele belemmeringen, ervaren problemen of zaken (werkinhoudelijk, uitvoer van taken, omgang met collegae) die minder soepel verlopen dan u zou willen.
Dit kan gebeuren en ervaren worden bij het werk vinden, uitvoeren, behouden, veranderen van werk en/of beëindigen ervan. Het voorbereiden op sollicitatie en gesprekken kan een onderdeel daarvan zijn.

Aansluiting van opleiding op werk kan ook een rol spelen of vragen over carrière maken en vinden van werk wat het beste bij u past. Ook kan coaching plaats vinden bij opleidingsvragen en onderzoek in de periode in-between-jobs.

Soms loopt het niet meer zoals u wilt en dan is het fijn er met iemand over te praten en zaken helder te krijgen, zodat u weet welke stappen u eventueel kunt nemen om het te veranderen en/of ermee leren om te gaan.

De vraag zal samen met u in kaart worden gebracht waarna een stappenplan volgt om tot verheldering, inzicht en verandering te komen en het vinden van mogelijkheden die passen bij u om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Coaching voor een specifieke doelgroep bij het omgaan met
chronische ziekte, ASS, ADHD en/of hersenletsel.

U, uw familieleden of uw naaste kunnen zelf een vraag hebben over het omgaan met het anders verwerken van prikkels en ziekte ofwel een ouder/verzorger en/of mantelzorger van een kind zijn, een partner van etc.

Hoe u bijvoorbeeld in de rol van ouder/verzorger om kunt gaan met bv. het zelf hebben van ASS/AD(H)D en/of van uw kind in combinatie met gezinsleven, werk en vrije tijd kan een onderwerp zijn van coaching.

Coaching kan ook specifiek plaats vinden met betrekking tot loopbaan; sollicitatietrajecten, re-integratie dan wel met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Ook hoe brusjes (broertjes en zusjes met ASS/AD(H)D) met elkaar omgaan in de verschillende ontwikkelingsleeftijden kan een onderwerp van de coachingsgesprekken zijn.

Mantelzorgcoaching ondersteunt mantelzorgers bij het zoeken naar balans in energie voor zichzelf en de ander.
Ook het hervinden en verdelen van tijd, zoeken van (nieuw) evenwicht en
(re)organiseren van bv. ritme in dag en/of nacht en bekijken van zorg- en regeltaken
kunnen onderwerpen van coaching zijn.

Indien er meerdere (en/of jongere) betrokken zijn bij een veranderingsproces, kunnen die in overleg ook begeleid worden n.a.v. of als gevolg van de coachingsgesprekken.

Deze coaching kan bestaan naast andere professionele hulpverlening en een aanvullende rol bieden. Onderling overleg hierover is – indien gewenst – altijd mogelijk.

Tijdens de coachingsgesprekken kan ik u (en/of betrokkenen) begeleiden bij vragen die voortkomen vanuit het omgaan met of het zelf hebben van
een chronische ziekte, AD(H)D(attention deficit (hyperactivity) disorder), ASS (autisme spectrum stoornissen) en/of NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Soms zijn bepaalde mogelijkheden (tijdelijk) niet beschikbaar en wilt u misschien uw bestaande kwaliteiten anders in leren zetten of toepassen. Hoe die door u (en uw omgeving) ervaren wordt, wisselt per situatie afhankelijk van hoe uw leven er nu uitziet (bv. voor het hersenletsel) en welke invulling u eraan zou willen geven in de nabije en verdere toekomst.

Chronisch ziek worden en zijn, betekent op een andere manier uw leven in (moeten) richten. Hoe u dat gaat doen, is een zoektocht waarbij ik u graag wil helpen een richting te vinden die bij u past.

Alle coaching is gericht op 1 op 1 contact.

De kracht van zelfregie en -management is enorm.
Ik begeleid mensen die op zoek zijn naar hun manier van richting geven aan zijn/haar (nieuwe) leven,
met zoveel mogelijk inzet van eigen mogelijkheden, capaciteiten en talenten.
Het gaat om de mogelijkheden die je (of je naaste) wél heeft en/of beleeft en hoe je (samen) verder kunt.

Voorlichtingsbijeenkomsten in de vorm van een workshop/lezing/interview
i.v.m. psycho educatie omtrent autisme en ADHD
Voor een groep kan ik informatie overbrengen en vragen beantwoorden over het omgaan met autisme en ADHD.
De vorm waarin ik dat doe kan ik aanpassen afhankelijk van de behoefte die er is.
Ik kan een workshop geven waarin ik bepaalde aspecten in het omgaan met autisme en/of ADHD kan laten ervaren. Ook kan ik er wat over vertellen waarna er vragen gesteld kunnen worden.
Dit kan voor familie/vrienden/mantelzorgers en andere betrokkenen zijn of vrijwilligers en andere professionals.
Ook als gastdocent/co trainer in het onderwijs. Locatie, wensen qua vorm, tijden en tarief in overleg.