Disclaimer

De inhoud van deze site wordt bepaald door een persoonlijke weergave van en betekenisverlening aan gegevens. Ik ben niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Geen enkele garantie geef ik inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Betreffende de veiligheid van de website geef ik eveneens geen garanties, en zal niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of niet rechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

In de communicatie geldt geheimhouding van onderling uitgewisselde gegevens naar derden toe, mits er uitdrukkelijke toestemming is verleend door betrokkenen.

Iedere vorm van digitale en schriftelijk uitgewisselde berichten zijn slechts bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoek ik u mij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en het originele bericht en eventuele kopieën ervan, te verwijderen. Dank voor uw medewerking.