Werkwijze coaching

Hoe

Het eerste gesprek is een intake van ongeveer 60 minuten.
Als de wens is dat uw naaste/betrokkene erbij aanwezig is,
is dat vanzelfsprekend mogelijk.
Dan brengen we samen uw vraag/vragen in kaart.

Hierna kunnen u (en ik) aangeven of een persoonlijk
traject op maat van verschillende gesprekken
(van eveneens 60 minuten) volgt.
De frequentie van de gesprekken gaat in overleg.

Stimuleren en motiveren is een kenmerk van coaching,
maar u bepaalt waar uw vraag ligt en hoe u deze verder
wilt onderzoeken en vorm wilt geven.

Mijn doorvragen helpt u, uw mogelijkheden, maar ook
mogelijke oorzaken van belemmeringen beter te beschrijven
en inzicht te krijgen in uw strategieën en gevoelens.

Het geven van richting aan “hoe ermee om te gaan” en
het samen zoeken naar eventuele oplossingen heeft als doel
het vergroten van de vaardigheden
waardoor u zich sneller kan ontwikkelen.

Het is dan ook resultaatgericht, de coachingsgesprekken worden
gevoerd  n.a.v. voorop gestelde vragen, een vooropgesteld plan
en waar nodig worden de vastgestelde doelen tussendoor bijgesteld.

Voorbeelden van coachingsvragen

Te bespreken vragen in de gesprekken die we hebben voor
het omgaan met chronische ziekte, ADHD, ASS en NAH, kunnen
bv. gaan over:

 • Een praktische manier van hoe te leren omgaan met de gevolgen
  van een chronische ziekte, autisme,
  ADHD en/of hersenletsel; bv. energieverdeling; het daarbij opstellen
  van haalbare doelen;
  wat geeft u energie en wat kost u energie in uw dagelijkse bezigheden,
  samen vinden we een balans.
 • De weg vinden in “zorgverleningsland”; hoe om te gaan
  met verschillende instanties;
  bv. ondersteuning bij het voorbereiden van gesprekken
  met hulpverleners.
 • Rol van afhankelijkheid, veranderde verwachtingen m.b.t. u zelf en
  omgaan met andere verwachtingen
  die de omgeving (familie, vrienden, werk) van u heeft.
 • Gevolgen door pijn en vermoeidheid voor bv. werk volhouden/
  werkverandering/ werkaanpassing.
 • Andere aandachts- en concentratiebehoeften i.c.m. de dagelijkse
  activiteiten plannen.
 • Over- en onderprikkeling, over- en ondergevoeligheid i.c.m. b.v.
  uw gezin.